Due Diligence Legal

Home > Due Diligence Legal

Due Diligence Legal

STRATA furnizează asistenţă de due diligence legal in procese de dezafectare, cumpărare şi valorificare imobiliară.

In acest context, STRATA garantează serviciile necesare pentru verificarea  conformității urbanistice, edilitare şi materiale a imobilelor, de asemenea cele necesare pentru identificarea diverselor speţe juridice şi administrative incidente asupra acestora.

Documente utile