Servicii Publice Locale

Home > Servicii Publice Locale

Servicii Publice Locale

Contextul in care operează serviciile publice locale cere o abordare  multidisciplinară care conjugă momentul publicistic şi cel privat.

In acest sector STRATA oferă propriei clientele suportul juridico-administrativ pentru:

  • transformarea din firmă specială in societate;
  • constituirea de societăţi de capitaluri, cu participarea subiecților publici şi privați, pentru gestiunea serviciilor;
  • suport juridic şi administrativ in realizarea instituțiilor pentru servicii sociale;
  • gestiunea licitațiilor;
  • contracte de serviciu;
  • evaluarea capitalului social.

Documente utile