Structura Operativa

Home > Structura Operativa

Structura Operativa

Structura operativă a firmei STRATA utilizează constant suportul Comisiilor Științifice pentru studiul temelor specifice, putând astfel să acorde asistenţă clientelei pe întreg parcursul procesului, garantând in același timp o înaltă calitate şi capacitate de a desfășura serviciile intr-o optică multidisciplinară.

Aceste obiective sunt atinse prin crearea, in cadrul Zonei Gestiune şi Intervenții, de echipe de experți calificați care acționează in strânsa legătură cu unitățile teritoriale, pentru raporturi mai bune cu clientela.

STRATA operează prin propriile birouri la Roma şi prin 21 de unităţi de referință teritoriale care acoperă toate regiunile italiene, plus sucursala externa stabilita in statul memebru Romania.

STRATA utilizează, de asemenea, colaborări in parteneriate la nivel italian şi european cu principalele universităţi şi centre de cercetare.

Documente utile