Formare in Resurse Umane

Home > Formare in Resurse Umane

Formare in Resurse Umane

Procesul de formare şi de continuă îmbogățire a cunoștințelor este una din cele mai mari garanții de eficienţă a organizațiilor, atât publice cât şi private. Cu specială referire la zona juridico – administrativă, STRATA furnizează servicii de mare importanţă organizatorică, finalizate cu calificarea şi dezvoltarea  potențialului intern al firmei in sectoarele de interes.


Aceasta activitate de formare şi organizare a firmei cuprinde:

  • selectarea de personal adecvat;
  • formarea personalului prin stagii de specialitate de profil general;
  • organizarea birourilor legale-administrative ale firmei ;
  • promovarea şi efectuarea de seminarii de aprofundare şi cursuri de formare de specialitate in materiile: Urbanistica, Exproprieri, Mediu, Siguranța, Proceduri de Încredințare, Gestiunea Antreprizelor şi Concesiuni;
  • actualizare normativă. 

Documente utile