Monitorizare şi Cercetare Normativa

Home > Monitorizare şi Cercetare Normativa

Monitorizare şi Cercetare Normativa

Actualul context este caracterizat de o serie de reforme, legislative şi  norme, care modifică, in mod substanțial, sectorul Lucrări Publice, al  administrației publice, al organelor locale, structurii din teritoriu, al urbanisticii.
Obiectivul pe care STRATA şi-l propune pentru proprii clienți este cel de a furniza o monitorizare normativă in sectoarele de interes prin :

  • Primele indicații interpretative şi evaluarea diferitelor soluții;
  • Monitorizarea jurisprudenței şi a doctrinei asupra argumentelor de interes specific pentru client;
  • Examinarea inițiativelor legislative in curs şi actualizarea asupra lucrărilor parlamentare prin trimiterea de newsletter;
  • Analizarea dispozițiilor legislative emise şi in curs de aprobare de către Parlament asupra structurii firmei.

Serviciile acordate de STRATA se extind la activităţi de asistenţă directă pentru Clientelă referitor la tematici sau problematici specifice de interes predominant pentru aceasta  din urmă. In acest context, STRATA procedează la:

  • individualizarea posibilelor cadre normative cele mai aderente şi favorabile pentru activitate şi liniile strategice ale Clientelei de asemenea la formalizarea de ipoteze de propuneri de noi normative sau de prevederi reinterpretative ale normativei in vigoare in materia de interes;
  • pregătirea întregii documentații tehnice şi a dosarelor ilustrative, a  propunerilor care se dovedesc oportune, de asemenea a participării active la dezbateri şi conferințe;
  • monitorizarea asupra argumentului propunerilor de asemenea prospectarea, la organele şi la subiecții interesați in noile normative şi/sau in reinterpretarea celei existente, a tuturor clarificărilor, datelor sau  informațiilor oportune pentru aprobarea solicitată sau reinterpretarea normativei.

Documente utile