Consultanţă Tehnică

Home > Consultanţă Tehnică

Consultanţă Tehnică

Dezvoltarea proiectelor integrate in sectorul energiilor regenerabile

In colaborare cu firmele specializate in diverse sectoare tehnologice de interes, STRATA dezvoltă şi gestionează proiecte integrate in sectorul industrial cu specială referire la tematici energetice şi la resurse conexe acestora, pentru a avea o utilizare mai rațională şi eficientă a energiei.

In special, STRATA poate dezvolta inițiative plecând de la proiectare conceptuală până la construcția şi gestiunea acestora, aducând in interiorul său, sau utilizând propriul network de colaborări, experiență şi competenţe pentru coordonarea tuturor fazelor de dezvoltare ale proiectului, inclusiv aspectele economice şi financiare, asumându-si şi rolul de system integrator.

In cadrul propriului câmp de intervenție, STRATA, împreună cu proprii parteneri, se propune ca interlocutor pentru a acorda suport firmelor in raționalizarea  intervențiilor  (inclusiv asistenţă in reperarea resurselor financiare) pentru optimizarea conducerii firmei, maximizând beneficiile atât in termeni de gestiune tehnică  cât şi in termeni economici/financiari.

Documente utile