Advisor pentru Finanțări

Home > Advisor pentru Finanțări

Advisor pentru Finanțări

Disponibilitatea rapidă de adecvate resurse financiare reprezintă o condiție indispensabilă pentru realizarea infrastructurilor. 

STRATA furnizează asistenţă pentru accesul la finanțările publice, private, comunitare şi internaționale.

Serviciile aferente aspectelor financiare şi administrative corelate cu reperarea resurselor financiare necesare pentru realizarea intervenției sau a programului de construcție.

Referitor la aceasta, STRATA furnizează:

  • consultanţă şi asistenţă in individualizarea liniilor de finanțare şi pentru pregătirea documentației funcționale pentru prezentare la organele competente, a respectivelor cereri;
  • asistenţă economico-administrativă pentru obținerea de finanțări din partea Organelor sau Instituțiilor de credit naționale şi non, ca împrumuturi BEI, contribuții FESR, inclusiv studiul modalităților de acces la credit, privat şi public, şi de utilizare a sumelor emise;
  • pregătirea şi prezentarea, la autoritățile competente publice naționale şi comunitare şi/sau la subiecți şi organisme private individualizate, a respectivelor cereri de asemenea pregătirea şi prezentarea de documente, dosare tehnice, analize costuri beneficii cerute;
  • asistenţă cu caracter juridico-administrativ necesară promotorilor pentru definirea şi prezentarea de propuneri de intervenție in project financing pentru realizarea de lucrări publice sau de utilitate publică.

Societatea asigură de asemenea:

  • participarea la ședințe de ilustrare şi evaluare a cererilor şi monitorizarea asupra procedurii formalităților de finanțare;
  • realizarea activităţii şi formalităților succesive aprobării cererilor, necesare pentru emiterea finanțărilor.

Documente utile